คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

m1

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรากฏคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งที่เกี่ยวกับพระราชประเพณี เครื่องประกอบพระราชพิธี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม กระนั้นอาจมีประชาชนที่ไม่ทราบถึงความหมาย รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของคำศัพท์ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจึงมอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ค้นคว้าและเรียบเรียงคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น เพื่อสร้างความรู้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว และเพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

หนังสืองานพระราชพิธีพระบรมศพ << Click Here >>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *