Kahoot

logo_kahoot_purple_transparent

 

Kahoot! คืออะไร Kahoot! คือแอปพลิเคชันที่สำหรับสร้างคำถามและตอบคำถาม โดยมีรูปแบบที่ผู้ตอบนั้นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ถามจึงจะสามารถมองเห็นคำตอบได้ซึ่งคำถามนั้นมีทั้งรูปแบบของคำถามหลายตัวเลือก แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบ สำรวจ คู่มือการใช้งาน การใช้งานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การใช้งานสำหรับผู้สร้างคำถามและการใช้งานสำหรับผู้ตอบ การสร้างคำถาม การสร้างคำถามสามารถเข้าใช้ผ่านทาง https://getkahoot.com เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วให้ทำการสมัครโดยกดที่ปุ่ม Sign Up For Free!

เมื่อสร้างชุดคำถามเรียบร้อยแล้วสามารถกดเริ่มการใช้งานได้โดยเข้าที่หน้า My Kahoots จากนั้นกดที่ปุ่ม PLAYเพื่อเริ่ม การใช้งาน โดยจะปรากฏหน้าต่างเริ่มเกม โดยแบ่งเป็นแบบ 1 เครื่องต่อ 1 ผู้ตอบ และ 1 เครื่องหลายผู้ตอบ และมีตัวเลือกเสริม สำหรับรูปแบบคำถามอีกด้วย

ผู้ที่ต้องการตอบคำถามสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง https://kahoot.it หรือ แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนซึ่งจะมีช่องที่ใช้ สำหรับกรอกรหัสผ่าน และชื่อของผู้ตอบ

getkahoot.com<< Click Here >> 

kahoot.it<< Click Here >>