The Physics Classroom

physicsclass

 

ชั้นเรียนฟิสิกส์
ชุดของหน้าการเรียนการสอนที่เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและเสริมด้วยกราฟิกและส่วนการตรวจสอบความเข้าใจของคุณ เป็นที่เริ่มต้นที่เหมาะสำหรับค้นหาคำตอบหรือเข้าใจด้วยตัวเอง

 

physicsclassroom.com << Click Here >>