Oppia: Teach, Learn, Explore

oppia

ภารกิจของ Oppia คือการช่วยให้ทุกคนเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน

ด้วยการสร้างชุดบทเรียนฟรีที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูงที่มีประสิทธิภาพด้วยความช่วยเหลือของนักการศึกษาจากทั่วโลก Oppia มุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนหรือแหล่งข้อมูลแบบใดที่พวกเขาเข้าถึง

จนถึงปัจจุบันนักการศึกษาได้สร้างบทเรียนมากกว่า 11,000 เรื่องซึ่งเราเรียกว่าการสำรวจ และมีนักเรียนเกือบ 430,000 คนทั่วโลก

 

oppia.org << Click Here >>